سعادت آباد بالاتر ازمیدان کاج بین کوچه چهارم و ششم پلاک 154
لوگوی مکلی